Kontingent

Klik på DK-Logoet for at betale din kontingent

Navigation

Debatemner

Nyeste emne
-> Velkommen til fodbol...
Mest aktive emner
-> Velkommen til fod... [0]

Nyeste artikler

Kontakt

Oksbøl Stadion
Østergade 29
6840 Oksbøl
Tlf. 21732232

CVR: 14535411

Cafeteria
V/Anne Mette & Erik
29244048/21450327

Besgende

-> Gster online: 0

-> Brugere online: 0

-> Antal brugere: 1
-> Nyeste bruger: sven andersen

Kampe i Oksbøl

Støt BV

Replikboks

Du er ndt til at logge p for at skrive en replik.

Ingen replikker endnu.

Møde i FU d. 16/2-2015

Deltagere: Flemming, Gunnar, Werner, Max, Dennis, Jeppe, Thomas
Fraværende m. afbud: Henning, Janni, Erik, Dorte
Fraværende u. afbud: Ingen
Kopi til: Erling Larsen, Frederik, Egon, Allan K.

Dagsorden:
1. Gennemgang og godkendelse af mødereferat af 12. januar 2015.
2. TRÆNER/TRÆNERHJÆLP
3. Indefodbold evaluering, specielt på periode/timer af halleje!
4. Orientering fra møde med bestyrelse den 21. januar.
5. Pige-/damefodbold - orientering
6. Eventuelt samt bordet rundt.
7. Næste møde dato

Ad. 1 - Gennemgang og godkendelse af referat af 12. januar 2015:

Ingen bemærkninger.

Ad. 2 - TRÆNER/TRÆNERHJÆLP:

Vi mangler trænere og hjælpere til trænere.

Der har nærmest ingen reaktion været på artikler i Ugeaviser.
Flere er spurgt men uden held. (Lars Kalender samt Jesper Simonsen har sagt nej tak)

Flg. Akutte ”huller” har vi pt..:

U6/U7 - Hjælpetræner (Søren klarer sig med forældres hjælp og ellers
hjælper Leg og Bold trænere til som har samme træningstider.

U10 - Allan kan kun træne 1 dag og mangler en hjælpetræner eller 2.
Allan har endnu ikke meldt ud hvornår de starter eller træner!

U15 - Torben Mathiesen tager dem indtil videre. Torben Gold samt
Morten Bo har endnu ikke meldt tilbage hvad de kan hjælpe
med. Permanent træner + hjælper mangles.

U12 piger - Tommy Jensen tager træningen indtil videre men vi mangler en hjælpetræner samt en til at tage med ud til kampe.

Vi indkalder forældre til U12/U13 piger til møde i uge 9
Vi indkalder forældre til U13 til U15 drenge til møde i uge 9
Konklusion er, at alle gør deres optimale for, at finde træner/hjælper.
Indtil videre kommer alle i gang med træningen – så der er tilbud til alle årgange med træning mv..

Opslag tilrettes og sættes op i klubhus samt Brugsen
Ad. 3 - Indefodbold evaluering, specielt på periode/timer af halleje!

Vi fik ikke drøftet emnet.

Thomas bedes dog registrere hvor meget vi bruger hallen i februar og marts. Som aftalt på FU mødet i januar.

Ad. 4 - Orientering fra møde med bestyrelse den 21. januar. Lysanlæg, årsfest samt møde med bestyrelse den 21. januar:

Lysanlæg har i flere år stået til udskiftning. Henning og Egon har brugt megen energi og tid på dette store projekt. Den økonomiske beslutning mv. er bestyrelsens. Egon har udarbejdet en ansøgning om tilskud til Varde Kommune og afleveret til Erling Larsen til underskrift/fremsendelse til Varde Kommune.
Herefter er det bestyrelsen som er primus motor i dette haste projekt.
Henning og Egon vil gerne hjælpe til.
Bestyrelsens er gået med til at afholde BV fest i pyramiden under forudsætning at festen økonomisk i store træk hviler i sig selv.
Der skal ligeledes ses på afviklingen af festen, taler, præmieoverrækkelse mv..

Bestyrelsen indkalder til arbejdsdag på stadion.
Udover gødskning har bestyrelsen ingen planer med opvisningsbanen.
Opvisningsbanen træner til en dybere ”udluftning” – de tromler vi bruger er muligvis alt for tunge og gør banen ”hård”.
Bestyrelsen ”renoverer” lofter mv i cafeteria.

Ad. 5 - Pige-/damefodbold orientering:

Damefodbold er startet men 1. gang mødte der kun 1til træning.
Thomas skal nok tage sig af dem men er usikker på hvor mange de er samt opbakning.

Allan K. er i fuld gang med, at etablere pigeudvalget og er langt i sine planer med et arrangement på skolen for pigerne. Et arrangement som præsenterer

BV fodbold for pigerne og som giver dem lyst til, at dyrke sporten.
Afholdes medio april, primo maj.

Thomas skal have spurgt Allan om han også vil sidde i udvalget for VPF.
Hvis ikke er det også OK. Vi skal nødvendigvis ikke være repræsenteret.

Ad. 6 - Eventuelt samt bordet rundt.
Max orienterede om Sportsfestivallen 2015.
Fodbolddelen for de ældste deltagere er på stadion og for de yngste ved skolen.

Der var ikke stemning for en tøjpakke til de frivillige hjælpere i udvalget for Festivallen.

Max forsøger, at få tilbud hjem på en ”tøjpakke” som en tak for hjælp.
I FU har vi den holdning, at samtlige frivillige, spejdere, håndbold mv, bør have en tak i form af ”pakke” i lighed med fodboldskoler.

Der vil være behov for 3 trænerteams a 2 personer. Kampfordeler, indskærper, at holdkort skal være sendt 1 time før kampstart.
Ingen kopierer holdkort fra ”sidste gang” men noterer enkeltvis spillerne.
Trænerseminar afholdes til efterår eller som afslutning på foråret.
Søren Werner arbejder videre med datoer og indhold.
Vi indkalder alle trænere til møde onsdag den 25. marts kl. 19.00.
Thomas skal lige have afstemt med Brian Fugleberg hvordan de kan hjælpe! (holdkort mv)

Husk at betale jeres medlemskontingent.

FT er på ferie fra den 27. februar til den 15. marts.

BV generalforsamling er den 10. marts – Erik, Gunnar og Henning samt øvrig FU deltager i generalforsamling (hvis I kan) - for evt. spørgsmål til FU beretning.

Dennis havde fine ideer til plakater, bolddrenge, musik og speaker anlæg mv. til S3 kampe på stadion – det arbejder han videre med.

Egon arbejder hårdt på klubdragten til trænere samt til ”spillere”.
Sponsorer er fundet men mangler fortsat et par stykker.

Ad. 7 - Næste møde dato:

Blev ikke aftalt men mit forslag er:
Onsdag den 18. marts kl. 17.00
Siden dannet p: 0.36 sekunder
8,679,003 Unikke besg