Kontingent

Klik på DK-Logoet for at betale din kontingent

Navigation

Debatemner

Nyeste emne
-> Velkommen til fodbol...
Mest aktive emner
-> Velkommen til fod... [0]

Nyeste artikler

Kontakt

Oksbøl Stadion
Østergade 29
6840 Oksbøl
Tlf. 21732232

CVR: 14535411

Cafeteria
V/Anne Mette & Erik
29244048/21450327

Besgende

-> Gster online: 0

-> Brugere online: 0

-> Antal brugere: 1
-> Nyeste bruger: sven andersen

Kampe i Oksbøl

Støt BV

Replikboks

Du er ndt til at logge p for at skrive en replik.

Ingen replikker endnu.

Møde i FU d. 18/3-2015

Deltagere: Flemming (FT), Werner (SW), Jeppe, Max, Thomas (TM) Henning, Janni, Dorte
Fraværende m. afbud: Gunnar og Erik
Fraværende u. afbud: Dennis
Kopi til: Erling Larsen, Frederik, Allan K.

Dagsorden:
1. Gennemgang og godkendelse af mødereferat af 16. februar 2015
2. Træner/hjælpere - status
3. Indefodbold 2015/2016 – lejeperiode!
4. Høstfest og gadefodbold
5. Holdansvarlige!
6. Møde med trænere den 25. marts!
7. Eventuelt samt bordet rundt.
8. Næste møde dato

Ad. 1 - Gennemgang og godkendelse af mødereferat af 16. februar 2015:

Husk at betale medlemskontingent – 100 kr.

Ad. 2 - Træner/hjælpere - status:

Meget er nået men vi mangler stadig lidt hjælpere og trænere, specielt til efter sommerferien.

U10 - Henning tager en snak med Allan S. om opstart samt trænings-
tider. Lasse Gold har meldt sig som hjælpetræner og han kender
måske en som også vil hjælpe. Men vi skal helst have fundet en
træner mere.

U15 - Nicolai Skeel Nielsen er træner i foråret og Thomas Christensen
er hjælpetræner. Gunnar P. skal hjælpe dem i gang med det
praktiske.
Kjeld Knudsen vil gerne hjælpe – FT tager en snak med Kjeld

U12 piger - Tommy Jensen tager træningen i foråret og Henrik Knudsen
hjælper til med kampe mv..

Ad. 3 - Indefodbold 2015/2016 – lejeperiode!

Vi skal have fastlagt sammen med trænerne hvor lang en periode de bruger hallen. Inden halfordelingsmøde skal der så vidt muligt drøftes med trænerne om der skal trænes/spilles indefodbold.
Vi drøfter det på mødet med trænerne den 25. marts.


Ad. 4 -Høstfest og gadefodbold:

Dennis tager dette emne op ved næste møde

Ad. 5 - Holdansvarlige!:

Der er lavet ny fordeling af holdansvarlige. Ansvarlige fremgår af opslag på stadion mv..
Holdansvarlig har til opgave, at følge holdet og få en god dialog med træner.
Har træneren et problem/opgave som han ikke selv kan løse tager den holdansvarlige sig af det. Holdansvarlig er behjælpelig med kontingentopkrævning mv. Endvidere er det vigtigt til stadighed, at vide hvem der er træner næste sæson og hvordan der tilmeldes – i dialog med træner.


Ad. 6 - Møde med trænere den 25. marts!

FT laver dagsorden og konfererer med SW. Sendes pr. mail.
Mødedeltagere: FU + trænere/hjælpere
Kaffe og brød sørger Anne Mette for.

Ad. 7 - Næste møde dato:

Thomas ville gerne vide hvornår der var arbejdsdag? Dorte tager det med til bestyrelsen. Thomas efterlyste også at flere forældre tog del i det arbejde.

Henning havde været til kommunemøder med JBU/DBU. JBU vil gerne og
har mange muligheder for, at hjælpe klubber. Kurser o s v.

Aktivitets dagen for seniorer, U19 mv. havde været god og sjov men for få var med. Næste år bliver tilmelding således, at man skal melde til eller fra således, at man har et godt overblik over interessen.

U12 + U17 trøjer er for små!

Frugtordning med ”Vrøgum Brugs” Orla fortsætter 2015.

Allan Kristensen har lavet et fint opslag til skolen. Arrangement til piger i 3.4.5. klasse. Afvikles fredag den 8.5 og 22.5 kl. 14.30.

I BV fodbold ligger der en pulje på ca. 10 000 kr. hvorfra der kan søges støtte til et givent arrangement. FU har besluttet, at det er ”U15” årgange der kan søge.

Ad. 8 - Næste møde dato:

Onsdag den 15 april kl. 17.00
Siden dannet p: 0.08 sekunder
8,678,986 Unikke besg